• POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem Państwa danych jest Mad-Med Grzegorz Leszczyński z siedzibą w Biecz, ul.Bochniewicza 72 38-340 Biecz, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7382134794, REGON: 368579785

 

  1. W celu realizacji zamówienia pobierane są dane: nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela lub osoby kontaktowej, adres korespondencyjny, dane fakturowe oraz numer telefonu i adres e-mail.

    3.Dane osobiste które nam przekazujesz użyte są aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetworzyć Twoje zamówienia lub zezwolić Ci na dostęp do specyficznych informacji. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste o Tobie, które przechowujemy na stronie „Moje konto”. Możesz również w dowolnym momencie usunąć swoje konto pisząc wiadomość na adres sklepu.

    4. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem firm kurierskich pośredniczących w realizacji zamówień : (InPost S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., InPost Express Sp. z o.o., Poczta Polska, DPD Polska Sp. z o.o.,.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (dostarczenia przesyłki). Ponadto odbiorcami danych mogą zostać tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

  1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.W przypadku gdy nie zostanie odnotowane żadne zdarzenie finansowe, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

  1. W celu personalizacji hurtowni erosoft.pl dla Użytkownika oraz możliwości realizacji złożonych zamówień przez Użytkowników, sklep korzysta z plików cookie. Użytkownik może w każdym czasie odrzucić plik cookie, jeżeli umożliwia to jego przeglądarka. Ustawienie przeglądarki w sposób umożliwiający korzystanie z plików cookie przez erosoft.pl oznacza zgodę Użytkownika na takie działania. Odrzucenie plików cookie lub ustawienie przeglądarki w sposób uniemożliwiający korzystanie z plików cookie przez erosoft.pl może jednak utrudnić lub ograniczyć korzystanie z Hurtowni, gdyż niektóre jej funkcje są dostępne wyłącznie przy ich użyciu.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.).
3. Art. 173 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. z późn. zm.